Moraal en Maatschappij

Moraal en wissels stellen naar de toekomst

Heeft de regering de wissels fout gesteld?

 

 

BME vraagt:  Mag de maatschappij (en als het hoogste orgaan van de maatschappij de regering)  stomme en lelijke en zwak begaafde personen veroorloven, andere mensen ongelukkig te maken door vele kinderen “in de wereld te zetten” ?  Is dat moreel?

Of maakt dat schade?  Schade maken is amoreel.

Mag men dit belangrijke thema met een taboe dicht timmeren? Mag men verbieden, daarover te discussiëren?

 

Hoe kan men het probleem zo vrijheidslievend mogelijk oplossen?

Het biologische potentiaal van zwak begaafde lelijke personen is groot. Ze kunnen vele probleemkinderen opwekken en in het ongeluk storten. Tussen de extreempolitiek 1:  <dwang benutten om te remmen>  en  de extreempolitiek 2:  < niets zeggen, niets doen en de kinderenzegen ook nog met veel bijstandsuitkering begieten en vorderen >  zijn er een aantal middenwegen, bijvoorbeeld vermaningen, appelleren aan hun eigen inzicht, appelleren tot zelfbeperking. Waarom vervolgt de regering geen middenweg, maar de tweede extreemweg, ofschoon de schade al groot is en vandaag exponentieel stijgt?

 

Achtergrond / Uitlegging:

Uit de grote wijde kosmos komt een grote stroom van personen naar de aarde toe. Ze worden hier geboren en zijn tevoren onzichtbaar. Ze komen onzichtbaar. Per jaar zijn dat in Nederland 200.000 personen en wereldwijd  150 miljoen personen, die komen om hier voor ca. 80 jaar in een lichaam te leven, in een zichtbare en tastbare lichaam. De theorieën, waar ze precies vandaan komen en waarom wij hun fijnestoffelijke lichamen niet zien, willen wij hier nog niet discussiëren. Maar dat ze komen (hier geboren worden) is zeker. Ze waren er tevoren niet en verschijnen plots. Iedere geboorteaangifte bewijst een verdere voorval van deze soort.

 

Deze personen willen graag in een mooie lichaam leven en intelligentie en talenten bezitten, want dat zijn voorwaarden voor een goed leven. Maar de politiek heeft een taboe daarvan gemaakt. Ze zwijgt. Ze praat nooit daarover:

Als stomme mensen in een lelijke lichaam zitten en zwak begaafd zijn, is dat een goed leven? Zo te moeten leven is geen plezier. Zo worden ze ongelukkig. 

 

Als stomme en lelijke mensen hier vele kinderen – dat wil zeggen: lichamen  – verwekken - een groot taboethema - dan moeten de aankomende personen in deze lichamen gebonden worden. Overigens ook, als ze door een god uit niets worden geschapen en dan naar hier komen, wat na de ontwikkeling van de wetenschappen in het vroeger christelijke avondland vandaag van 3 mensen slechts nog een mens gelooft. Dan moeten ze ook in zo’n lichaam met grote beperkingen. Dan hebben ze de schade: een slecht leven voor 80 jaar.

 

Is dat moreel? Of immoreel? Is het niet moreler, aan de aankomende personen mooie en sterke lichamen met ingebouwde intelligentie en grote talenten aan te bieden? Wordt dan - na een relatief korte tijd van reorganisatie - op deze aardbol niet alles veel beter?

 

Kijk eens op de straten rond! Dan weet u, hoe actueel onze vragen zijn!  Heeft de regering de wissels fout gesteld? Handelt de regering immoreel?

De Bond Eerlijke Overheid vraagt:

Is de regering een eerlijke regering?

Bond Moraal en Eerlijkheid

BME

 

 

BEO is een slimme vogel, die heel hard kan roepen.

Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die heel hard gaat roepen, als …….. . BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord.

BEO is een onderdeel van BME.

BME richt zich op alle processen in de maatschappij, dus ook in grote bedrijven, in de wetenschappen en de universiteiten en in de dure medische sector, en werkt aan betere en rechtvaardige, kort: aan eerlijke processen.

Burgers kunnen processen in een dorp overzien. Ze hebben een dorpsmentaliteit. In maatschappijen en staten, die vele miljoenen mensen omvatten, zijn gespecialiseerde bonden nodig om goede structuren te realiseren en de burgers tegen schade te beschermen door groepen, die alleen hun eigen belangen volgen.

BEO

BEP

DE

GB

Aanvulling :

Wat is bekend over

bevolkingspolitiek in

verschillende wereldregio’s?

Was ist über

Bevölkerungspolitik bekannt?

Zie Duitse vertaling

Lees het packet boven van 1 tot 12 door 

zoals een boek, : Een nieuw zicht op de maatschappij !

 Een zicht dat klopt?  Tel de feiten!

De BEO-Financiën

Seriebedrog in de overheid

BEO deel van BME

wereldwijd machtssysteem

De rol van multi-miljardairs achter de gordijnen

studenten en bevolking

een modelproces  -  juist stimuleren

studenten en geld

Wat zijn de prioriteiten van de regering?  Taboe’s

meedoen - wat is je taak?

Brief aan MP Mark Rutte

Vreemde dingen geobserveerd?  BEO informeren!

4.5 miljard voor ECCE - Cheap Clean Energy

fundamenteel vraagstuk

BME, moraal in de politiek, moraal in de maatschappij

De BEO’s roepen

De BEO’s observeren, controleren, corrigeren

sleutelprobleem, sad facts

nauwkeurig observeren, dan kom je er achter

 BEO Bond Eerlijke Overheid

BEO

BOND

 

De kleuren van BEO zijn hart, groen, 2 x goud

Een zeer goed idee:   BEO-lid worden*

Link 8   <<—

  — >>  Link 10 

Voorzichtigheid kan goed zijn:            

*

onder Code-naam of open onder eigen naam 

Tekstvak:
Tekstvak: Bond Eerlijke Overheid
Hart:

BEO

Burgers waken

over hun staat