De Bond BME

 

Naam: 

Bond Moraal en Eerlijkheid

 

Afkorting:  BME

 

De Bond heeft twee afdelingen, BME-1 en BME-2 : 

de tweede afdeling heet  “Bond Eerlijke Prijzen”, BEP,  en richt zich op economische processen,

de eerste afdeling heeft de lange naam  “Bond moraal en eerlijkheid, bond voor een eerlijke over-heid en voor eerlijke prijzen” en richt zich op het transparanter maken van politieke processen.

 “Bond Eerlijke Overheid”, BEO, is een speciale richting binnen BME-1. Politiek houdt zich vaak met het bereiken van economische doeleinden bezig. Daarom zijn BME-1 en BME-2 verstrengeld.

“BEO, Burgers waken over hun staat” zegt kort en precies, om wat het bij BEO gaat.

 

Doel 2, doel van BME-2 :  Goede concepten stimuleren, mensen met producten te verzorgen. Eerlijke, dat wil zeggen lage prijzen voor goede producten. Voorbeelden voorstellen, hoe het ook kan: goede verantwoorde producten doorgeven met een bescheiden marge via een moderne en sterke organisatie. De eigene winst zo groot mogelijk maken door een extra grote marge is niet de zin van economisch handelen, maar vaak de praktijk. Verkopen, wat met winst te verkopen is, ook als het product schadelijk is, verdient ook geen ereprijs. Hier is moraal gevraagd. Geen schade maken: daaraan herinnert het ”M” in BME.

 

Doel 1, doel van BME-1 :  Doel van BME-1 is, een tegengewicht meer te creëren tegen groepen, die met de middelen van oneerlijkheid en bedrog systematisch buit maken, eenlingen als slacht-oppers, waarbij de eenlingen zich nauwelijks kunnen weren wegens raaffinesse en camouflage van de acteurs van de groep en wegens grotere kracht van een groep tegenover een eenling.  Vaak verschijnt de dadergroep überhaupt niet in het beeld. De koen worden door onzichtbare melkers gemolken. Ze merken niet, dat en door wie ze worden gemolken. Zo geraffineerd loopt dit! Hier hebben wij de sterkste vorm van dismoraal:  met voorbedachte raad schade maken.

De politie is onmisbaar in deze proces. Maar in vele staten, in politiestaten, is de politie de ergste vijand van de burgers, uitgehold, geïnfiltreerd en overgenomen door bedriegergroepen. De politie alleen kan het niet doen. Meer nog, de politie heeft een sterke controle door burgers nodig, om een goede politie te zijn en te blijven.

BME-1 tegen bedriegergroepen, groep tegen groep, betekend een stuk meer gelijkwaardigheid van de wapens. Een groep heeft meer mankracht en meer mogelijkheden, om de geraffineerde methodes van bedriegergroepen uit te lichten, te waarschuwen en leden van de bedriegergroepen te pakken en uit te leveren aan de politie en aan de rechter. Een grote bond kan dat via gemotiveerde en bekwame vakmensen doen, die 1000 ogen en oren hebben: de leden van de bond, die een aantal criteria’s kennen en hun verdenkingen voordragen aan de hun vertrouwde vakmensen. Van deze krijgen ze soms opdrachten, nog gerichter te observeren en bewijzen te verzamelen. Dit samenspel kan efficiënt worden ingericht.

 

BME-1 is een weerorganisatie, die kan voorkomen, dat de macht van bedriegergroepen nog verder groeit. De speerpunt BEO, Bond Eerlijke Overheid binnen BME-1, richt zich tegen bedrie-gergroepen, die in organen van de overheid zijn ingedrongen, om van daaruit te manipuleren en de macht van overheidsorganen als hefboom te benutten voor hun bedrogactiviteiten.

Grote bedriegergroepen hebben macht in de economie, in de politiek, op bijna alle gebieden. BME kan helpen, de macht van bedriegergroepen af te bouwen.

Waar geldkrachtige bedriegergroepen grote verkooporganisaties in handen hebben, daar handelen ze natuurlijk volgens de filosofie van de winstmaximalisering. Hier kan BEP tegenpolen stimuleren, die via laaggeprijsde verantwoorde producten klanten overhalen.

 

De motivatie van bedriegers, de gemeenzame drijvende kracht in bedriegergroepen, is een bijzondere aandachtspunt van BME en een sleutel tot hun ontmanteling. De juiste vorm van verklaring voor vervelende fenomenen (de juiste theorie) is een sterk wapen om foute en schadelijke processen om te buigen naar goede en nuttige processen. Een gedeelte van de drijvende krachten in georganiseerde bedriegergroepen is al bekend. Zie  www.sadfacts.kiddds.org !

 

Een lid van BME kan kiezen tussen zichtbare en onzichtbare lidmaatschap. Achter ieder actief en zichtbaar lid staat een groep van onzichtbare leden. Op eenvoudige manier wordt zo een bescherming opgebouwd voor zichtbare leden. De tegenstanders, de bedriegers, naar voren vriendelijk, vriendelijkheid als camouflage, behoren niet tot de aardigste mensen. In sommige gevallen moet men zelfs met maffiastructuren rekening houden. Zo is voorzichtigheid geboden. Als bedriegers weten, dat achter zichtbare BME-leden onzichtbare staan, dan moeten ze voorzichtiger zijn. Dan is hun actieradius sterk ingekort. BME-leden hoeven niet bang te zijn voor bedriegergroepen, want de BME-macht staat achter hen.

 

BME heeft als bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Een oprichtingslid, die bestuurder is, kan niet worden afgezet. Dit om te voorkomen, dat de doelen van de bond via de gewone listen van grote bedriegergroepen (infiltratie ….. )  worden uitgehold.

1 keer per jaar is grote ledenvergadering. De uitnodigingsfrist is 3 weken.

Jaarbijdrage is 10 cent plus een sponsorbedrag.

In geval van oplossing van BME gaat het BME-vermogen over in bezit van de Max Planck-Gesellschaft für Hirnforschung in Frankfurt/M, Duitsland, DE, met de opdracht, de motivatie van alle soorten van bedriegers verder te onderzoeken.

 

BME-Bond

Arubastraat 14,  2612 GV  Delft

bme@kiddds.org, www.bme.kiddds.org, Tel. 06-24 33 44 53

Word lid !  Aanmeldingsformulier  BME, BEO, BEP

 

                      BME-1  –  BEO 

 BME

                      BME-2  =  BEP

Bond Moraal en Eerlijkheid

BME

 

 

 

BEO is een slimme vogel met scherpe ogen, die heel hard kan roepen.

Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die heel hard gaat roepen, als …….. . BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord.

BEO is een onderdeel van BME.

BME richt zich op alle processen in de maatschappij, dus ook in grote bedrijven, in de wetenschappen en universiteiten en in de dure medische sector, en werkt aan betere en gerechte, kort: aan eerlijke processen.

Burgers kunnen processen in een dorp overzien. Ze hebben een dorpsmentaliteit. In maatschappijen en staten, die vele miljoenen mensen omvatten, zijn gespecialiseerde bonden nodig om goede structuren te realiseren en de burgers tegen schade te beschermen door groepen, die alleen hun eigen belangen vervolgen.

BEO

BEP

DE

GB

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

A2

A1

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A12

A10

NL

Link 2   <<—

  — >>  Link 4 

Lees het pakket boven van 1 tot 12 door 

zoals een boek, : Een nieuw zicht op de maatschappij !

 Een zicht dat klopt?  Tel de feiten!

Een zeer goed idee:     BEO-lid worden*

Voorzichtigheid kan goed zijn:            

*

onder Code-naam of open onder eigen naam          

F:    DE     NL    GB

BEO-Financiën, Burger-Fin.

Seriebedrog in de overheid

BEO deel van BME

wereldwijd machtssysteem

De rol van multi-miljardairs achter de gordijnen

studenten en bevolking

een modelproces  -  stimuleren is mogelijk

studenten en geld

Wat zijn de prioriteiten van de regering?  Taboe’s

meedoen - wat is je taak?

Brief aan MP Mark Rutte

Vreemde dingen geobserveerd?  BEO informeren!

4.5 miljard voor ECCE - Cheap Clean Energy

fundamenteel vraagstuk

Moraal in de bevolkingspolitiek. slecht en goed.

De BEO’s roepen

De BEO’s observeren, controleren, corrigeren

sleutelprobleem, sad facts

nauwkeurig observeren, dan kom je er achter

 BEO Bond Eerlijke Overheid

BEO

BOND

Tekstvak:

 

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken

over hun staat

Ovaal:

BEO

Werving

B4:   DE   NL  GB

Start    Lid - Mitglied - Member

B  A  W

B  A  W

B  A  W

B A W